[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
==กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.==
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
e-Learning  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 318 / ดาวน์โหลด : 45 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน : 268 / ดาวน์โหลด : 37 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน : 269 / ดาวน์โหลด : 32 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน : 239 / ดาวน์โหลด : 42 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน : 212 / ดาวน์โหลด : 41 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (อ่าน : 149 / ดาวน์โหลด : 36 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (อ่าน : 291 / ดาวน์โหลด : 44 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 28 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อ่าน : 180 / ดาวน์โหลด : 36 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (อ่าน : 264 / ดาวน์โหลด : 33 ) โดย admin

ทำเนียบบุคลากร
นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร