[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
==กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.==
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
e-Learning  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 173 / ดาวน์โหลด : 31 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน : 163 / ดาวน์โหลด : 25 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน : 133 / ดาวน์โหลด : 28 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน : 108 / ดาวน์โหลด : 35 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน : 145 / ดาวน์โหลด : 35 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (อ่าน : 104 / ดาวน์โหลด : 30 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (อ่าน : 129 / ดาวน์โหลด : 38 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ่าน : 92 / ดาวน์โหลด : 23 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อ่าน : 121 / ดาวน์โหลด : 30 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (อ่าน : 110 / ดาวน์โหลด : 29 ) โดย admin

ทำเนียบบุคลากร
นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร