[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
==กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.==
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
e-Learning  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 509 / ดาวน์โหลด : 55 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน : 491 / ดาวน์โหลด : 48 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน : 467 / ดาวน์โหลด : 43 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน : 449 / ดาวน์โหลด : 54 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน : 434 / ดาวน์โหลด : 52 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (อ่าน : 204 / ดาวน์โหลด : 50 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (อ่าน : 483 / ดาวน์โหลด : 57 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ่าน : 330 / ดาวน์โหลด : 39 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อ่าน : 269 / ดาวน์โหลด : 48 ) โดย admin
[ 26/มี.ค./2562 ] ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (อ่าน : 479 / ดาวน์โหลด : 45 ) โดย admin

ทำเนียบบุคลากร
นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร